ISO

Vrijedi od: 01.06.2020
PI-00
POLITIKA I OPĆI CILJEVI TVRTKE

Politika o kvaliteti, okolišu, zdravlju i sigurnosti na radu

Poslovni uspjeh tvrtke PAB AKRAPOVIĆ d.o.o. temelji se na zadovoljstvu i ispunjenju očekivanja naših kupaca, poslovnih partnera, krajnjih korisnika, dobavljača i zajednice u kojoj poslujemo, kao i naših zaposlenika. Primarna briga je zadovoljstvo poslovnih partnera kvalitetom i pravovremenom isporukom naših proizvoda, kao i implementacijom naših usluga na polju:

Razvoj i proizvodnja kaciga za vatrogastvo, industrijsku uporabu i tehničko spašavanje.

Istodobno se obvezujemo poštivati sve zakonske i druge obvezne zahtjeve koji se odnose na:

 • zaštita okoliša, zdravlje i sigurnost,
 • planiranje i praćenje uvjeta za realizaciju proizvodnje i usluga,
 • komunikacija sa svim sudionicima; vlasnik, zaposlenici, dobavljači i zajednica u kojoj poslujemo,
 • poticanje sudjelovanja predstavnika zaposlenika u provedbi, održavanju i razvoju integriranog sustava upravljanja.

Visoka kvaliteta usluga osigurat će se primjenom integriranog sustava upravljanja kvalitetom, zaštite okoliša, zdravlja i zaštite na radu, temeljenog na zahtjevima sljedećih normi: ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018 .

Uprava tvrtke osigurava čisto, sigurno i zdravo radno okruženje, poduzima sve odgovarajuće radnje za uklanjanje opasnosti i smanjenje rizika te redovito postavlja godišnje ciljeve na razini tvrtke kako bi se omogućilo postizanje općih ciljeva i politika ovdje postavljenih.

Svi zaposlenici moraju:

 • kontinuirano poboljšavati učinkovitost svojih postupaka, strogo poštujući zakonske i druge obvezujuće zahtjeve koje je prihvatila tvrtka,
 • poduzimati mjere za postizanje postavljenih ciljeva, aktivno sudjelovati i savjetovati se u prevenciji prijetnji zdravlju i sigurnosti ljudi, pojavama incidenata, ozljeda i bolesti povezanih s radom i onečišćenju okoliša u skladu sa svojim odgovornostima,
 • odgovorno upravljati prirodnim resursima.

Opći ciljevi kvalitete, okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu:

 • Očuvanje postojećeg i kontinuirano poboljšanje razine zadovoljstva kupaca, što je uvijek u središtu svih aktivnosti u tvrtki
 • Uskladiti proizvode s tehničkim specifikacijama, zahtjevima kupaca i zahtjevima definiranim zakonom
 • Zapošljavati, educirati i zadržati kvalificirane zaposlenike
 • Stalno poboljšavati kvalitetu proizvoda, širenjem asortimana
 • Smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja
 • Širenje tržišta i potvrda kvalitete usluga tvrtke na nacionalnoj i međunarodnoj osnovi
 • Održavati čist okoliš i spriječiti zagađivanje
 • – Kontinuirana provedba mjera / kontrola zdravlja i zaštite na radu, te prevencija nezgoda, ozljeda i bolesti povezanih s radom, kao i bolesti uzrokovanih epidemijama / pandemijama

Miha Akrapović (CEO)