Pravno obvestilo

Spoštovani,

ste na uradni spletni strani podjetja PAB Akrapović d.o.o., Most 26, 52420 Buzet, Hrvaška (v nadaljevanju: PAB). Zahvaljujemo se vam za obisk in upamo, da je brskanje po spletni strani prijetno. Da bi zagotovili pravilno uporabo in razumevanje celotne vsebine, objavljene na tej spletni strani, vas prosimo, da preberete in sprejmete spodnje obvestilo.

Za informacije na tej spletni strani veljajo izjave o zavrnitvi odgovornosti in avtorskih pravicah. Z dostopom in uporabo spletnega mesta PAB ali katerega koli njegovega dela se strinjate s pogoji v tem pravnem obvestilu. Če se z njimi delno ali v celoti ne strinjate, vam priporočamo, da po spletnem mestu PAB ne brskate ali ga kako drugače uporabljate.

PAB si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni to pravno obvestilo in ne bo odgovoren za kakršne koli posledice, ki izhajajo iz takih sprememb. Te spremembe začnejo veljati z objavo na tej spletni strani.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Vse informacije na spletnem mestu PAB so zgolj informativne in niso namenjene razlaganju pravnih učinkov, razen če ni izrecno določeno drugače. Podatkov na tej spletni strani ne smemo razumeti kot ponudbo in nikakor ne predstavljajo ponudbe PAB.

PAB želi na spletnem mestu zagotoviti posodobljene in natančne informacije. Če podatki vsebujejo napake in netočnosti, PAB ne prevzema nobene odgovornosti za take informacije.

Čeprav skuša PAB čim bolj zmanjšati motnje, ki jih povzročajo tehnične napake, jih ni mogoče popolnoma odpraviti. PAB ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi delovanja, okvare, nedelovanja ali nedostopnosti te spletne strani.

PAB si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila po lastni presoji spremeni katero koli vsebino ali podatke na spletnem mestu.

Nekateri izdelki, informacije o izdelkih in njihovi prikazi na spletnem mestu so na voljo samo v informativne namene. Med videzom spletnega mesta in dejanskimi izdelki ali informacijami o izdelkih lahko pride do neskladja. Za trenutne informacije o določenih izdelkih ali njihovi razpoložljivosti in specifikacijah se obrnite na PAB ali lokalnega zastopnika ali distributerja PAB. PAB si izrecno pridržuje pravico do spremembe zasnove, opreme in specifikacij dobave po lastni presoji brez predhodnega obvestila.

Ta izjava o omejitvi odgovornosti ni namenjena omejevanju odgovornosti PAB v primerih, ko je PAB v nasprotju s katero koli od zahtev veljavne zakonodaje, ali izključitvi njene odgovornosti, kadar tega po veljavni zakonodaji ni mogoče izključiti.

AVTORSKE IN DRUGE PRAVICE

Vsa vsebina na spletnem mestu PAB je v lasti ali licenci in je predmet avtorskih pravic, industrijske lastnine in/ali drugih pravic. Ta vsebina vključuje, vendar ni omejena na besedilo, grafiko, oblikovanje, slike in datoteke (video, animacije ali drugo). Razmnoževanje, tehnična ali drugačna manipulacija, prevajanje ali drugačna uporaba te vsebine brez izrecnega pisnega dovoljenja PAB je strogo prepovedana. Nepooblaščena uporaba vsebine na tej spletni strani lahko povzroči škodo in/ali lahko kaznivo dejanje.

Blagovne znamke, predstavljene na spletnem mestu PAB, vključno z logotipi in emblemi podjetij, so zaščitene z avtorskimi pravicami in pravicami blagovnih znamk bodisi PAB bodisi tretjih oseb, ki pooblastijo PAB, da jih uporablja.

POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ker je varnost osebnih podatkov za nas zelo pomembna, se spoštujejo vse zakonske zahteve ter se uporabljajo programska in tehnična sredstva za zagotovitev njihove varnosti in preprečevanje nepooblaščenega dostopa ali uporabe.

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, shranjevanje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih PAB zbere od vas, ko izpolnite kontaktni obrazec na naši spletni strani.

Upravitelj podatkov in obdelovalec podatkov

Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov v smislu, opredeljenem s Splošno uredbo o varstvu podatkov EU (GDPR) in veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo podatkov, je:

PAB Akrapović d.o.o., Most 26, 52420 Buzet, Hrvaška.

Osebni podatki in namen njihove obdelave

Osebni podatki, ki nam jih posredujete z izpolnitvijo kontaktnega obrazca, se lahko uporabljajo za pošiljanje informacij, odgovarjanje na poizvedbe in/ali odgovore na druge zahteve ali vprašanja.

Osebni podatki, ki jih zbiramo, so:

  • ime,
  • priimek,
  • podjetje, v katerem delate,
  • e-naslov.

PAB spoštuje vašo zasebnost ter se zavezuje, da bo pri zbiranju, shranjevanju in obdelavi osebnih podatkov skrbno ravnal z osebnimi podatki in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. PAB nikakor ne more zagotoviti zaščite osebnih podatkov na drugih spletnih mestih, do katerih dostopate prek zunanje povezave na spletnem mestu PAB.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop ali razkritje zbranih podatkov, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo pravilno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in postopkovne ukrepe za zaščito podatkov, ki jih zbiramo.

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob obdelavi kontaktnega obrazca, obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem v skladu z alineo 1(a) člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR).

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov dodelite PAB s klikom na gumb Pošlji sporočilo na spletnem kontaktnem obrazcu. Pravico imate, da kadar koli umaknete soglasje tako, da pošljete e-sporočilo na info@pab.hr. V primeru preklica soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za pošiljanje novic. Kakršen koli umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov pred preklicem.

Vaše pravice

V skladu z določbami Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico zahtevati popravek osebnih podatkov, pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti in pravico do omejitve nadzornega organa za osebne podatke.

Za uveljavljanje svojih pravic ali dodatnih informacij se lahko obrnete na našega uradnika za varstvo podatkov na info@pab.hr. Vaše sporočilo bomo obdelali in nanj odgovorili v skladu s pravili GDPR.

Če menite, da so bile kršene vaše pravice ali da so kršeni zakoni o varstvu osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri pristojnem nacionalnem organu: Agencija za varstvo osebnih podatkov / Agencija za varstvo osebnih podatkov (naslov: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb , Hrvaška, tel.: +385 1 460 9000, e-naslov: azop@azop.hr).

Čas shranjevanja osebnih podatkov

PAB hrani vaše osebne podatke po potrebi za pošiljanje novic, na katere ste naročeni ali ste jih zahtevali. Če ne želite več prejemati informacij od PAB in se želite odjaviti od te vsebine ali če umaknete soglasje za obdelavo osebnih podatkov v ta namen, bomo blokirali osebne podatke, shranjene v sistemu, in jih ne bomo več uporabljali za ta namen.

Obdobje hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavne sektorske zakone (npr. davčna ali računovodska zakonodaja). Če veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, bo PAB izbrisal osebne podatke po izteku pravno zavezujočega obdobja.

VELJAVNO PRAVO

Za to spletno stran velja hrvaška zakonodaja (vključno s tem pravnim obvestilom). Za vse spore, ki izhajajo iz te spletne strani, so pristojna izključno hrvaška sodišča.